Algemene voorwaarden

Artvark bemiddelt tussen verkopers en kopers van kunst. Artvark zal haar uiterste best doen om een verkoop tot tevredenheid van beide partijen te realiseren. Toch kan het voorkomen dat een werk dat in de Artvark-shop te koop wordt aangeboden, niet meer beschikbaar is op het moment dat een betaling is overgemaakt. Mocht dit het geval zijn, dan zal Artvark de koper hiervan direct op de hoogte stellen en het betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.

 

Artvark streeft ernaar werken binnen 21 dagen na aankoop te leveren. Na een aankoop neemt Artvark contact op met de koper, hetzij per e-mail of per telefoon, over het leveringsproces. Alle aankoopprijzen zijn inclusief btw. De verzending is niet inbegrepen in de prijs maar behoort wel tot de mogelijkheden. Dit zal met de koper worden besproken.

 

Het heeft de voorkeur dat een aangekocht werk wordt opgehaald bij ons in Amsterdam of Haarlem, of in overleg bij het atelier van de kunstenaar. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk dat Artvark het werk komt afleveren. Indien toch voor verzending wordt gekozen, zullen wij het werk verzekerd versturen. De kosten hiervan zijn voor de koper.

 

Eventuele schade aan het werk ontstaan bij verzending dient direct bij ontvangst te worden gemeld aan Artvark. Deze melding dient telefonisch en per email te worden gedaan. Het is dus belangrijk om het werk direct bij ontvangst te inspecteren. Beschadigde werken kunnen later niet worden geretourneerd.

 

Mocht je niet tevreden zijn met het werk dat je hebt gekocht, dan kun je ons binnen 14 dagen na ontvangst een e-mail sturen zodat we de retourprocedure kunnen starten. Werken moeten onbeschadigd en in originele verpakking persoonlijk worden geretourneerd of verzekerd worden verzonden zoals aangegeven door Artvark.

 

Aangezien Artvark alleen als tussenpersoon optreedt voor verkopende partijen, kan Artvark niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de via Artvark gekochte werken. Artvark kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van grove schuld of opzet.

 

Alleen Nederlands recht is van toepassing.